בקרוב!

בקרוב!

מתחם 18 הכולל את החדרים הבאים:
· "הקלף של ג'ק"
· "השאגה"
· "השוקולד של תדי"
· "מיתוס"
· טלפון לבירורים: 03-7525885
· כתובת: משה בקר 18, א"ת ישן ראשל"צ
· מייל: logiquestinfo@gmail.com

שני המתחמים נמצאים במרחק הליכה של 2 דקות אחד מהשני

מתחם 13 הכולל את החדרים הבאים:
· "מוות קליני"
· "יער המתאבדים"
· חדר נוסף בקרוב ☺

· טלפון לבירורים: 03-9175037
· כתובת: משה בקר 13, א"ת ישן ראשל"צ
· מייל: logiquestinfo@gmail.com

מתחם 18 הכולל את החדרים הבאים:
· "הקלף של ג'ק"
· "השאגה"
· "השוקולד של תדי"
· "מיתוס"

· טלפון לבירורים: 03-7525885
· כתובת: משה בקר 18, א"ת ישן ראשל"צ
· מייל: logiquestinfo@gmail.com

מתחם 13 הכולל את החדרים הבאים:
· "מוות קליני"
· "יער המתאבדים"
· חדר נוסף בקרוב ☺

· טלפון לבירורים: 03-9175037
· כתובת: משה בקר 13, א"ת ישן ראשל"צ
· מייל: logiquestinfo@gmail.com

שני המתחמים נמצאים במרחק הליכה של 2 דקות אחד מהשני