*** אי עמידה באחת מהסעיפים הבאים תגרור לעצירה והוצאה מהחדר במידי ללא החזר כספי.

1.      הכניסה למתחמי חברת לוג'יקווסט מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו.

2.      ידוע למזמין שהאדם המבצע את ההזמנה חייב להיות בגיר מעל גיל 16. ללקוחות מתחת לגיל 16 נדרש ליווי לפחות מבוגר אחד, שהוא מעל גיל 18. נציגי החברה רשאים לדרוש להציג תעודה מזהה לאימות גיל השחקנים.

3.      ידוע למזמין, כי קיימים לכל חדר תנאים מיוחדים נוספים המצוינים למזמין בעת ביצוע ההזמנה, אשר עלולים להיות לא מתאימים לאחד השחקנים, עקב מגבלות נגישות, בריאות, גיל ועוד ככל שיהיו. באחריות המזמין ליידע את נציג החברה טלפונית על כל מגבלה או תנאי מיוחד עבור חברי הקבוצה, לפני ביצוע ההזמנה. היה והמזמין לא הודיע על מגבלה כלשהי בטרם ביצוע ההזמנה, רשאים נציגי החברה לא לאפשר לאותו האדם להיכנס, ללא החזר כספי כלשהו.

4.      יש להגיע בדיוק בשעה הנקובה בהזמנת התור ולא להקדים, אלא אם צוין אחרת ע"י נציג החברה בוידוע הגעה טלפוני.

5.      זמן המשחק מוגבל ל-60 דקות בכל חדר, אלא אם צוין אחרת. נציג החברה רשאי להפסיק את המשחק לאחר 60 דקות ולהוציא את הקבוצה ללא החזר כספי כלשהו.

6.      ידוע ללקוח המזמין, כי המשחק בחדרי חברת לוג'יקווסט מלווה בהשגחת מפעיל לכל אורכו, תוך צפייה במצלמות על השחקנים בזמן אמת, והאזנה באמצעות מיקרופינים בכל חללי החדרים.

7.      הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.

8.      חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.

9.      לא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות (קלים או חריפים).

10.  חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום הפעילות, ובכל זמן השהייה במתחמים.

11.  החפצים המצויים במתחמים, הנם רכושה הבלעדי של חברת לוג'יקווסט, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק ובהתאם להוראות המפעיל

12.  ידוע ללקוח המזמין כי אין להכניס לתוך החדרים פנסים, אמצעי בעירה או תאורה כלשהם לרבות סיגריות למיניהן, טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם, והשארת כל אלה בחדר ההמתנה במקומות המיועדים לאחסון הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.

13.  לוגיקווסט איננה אחראית בשום מצב על גניבות, נזקים ואובדן רכוש בכל ציוד שהוא שהושאר במתחם.

14.  חל איסור מוחלט לרוץ, לטפס ו/או לגרום נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא לרכוש המתחם.

15.  תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

16.  עובדי חברת לוג'יקווסט ראשים למחוק כל תוכן שצולם או הוקלט כנגד ההוראות בסעיף.

17.  החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה. לוג'יקווסט שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

18.  כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

19.  המתחם מצולם ומוקלט בכלל חלליו המרכזיים.

20.  לוג'יקווסט רשאית לפרסם את התמונות המצולמות במהלך המשחק בכל מדיה שתחפוץ בה

21.  לוג'יקווסט רשאית לשלוח הודעות שירות שונות, במייל או בסמס, בנוגע לחדרי המשחק שברשותה

22.  אי קיום אילו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת כל החזר כספי.

23.  חברת לוג'יקווסט תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

24.  שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

25.  ידוע ללקוח המזמין, כי המידע תוכן החדרים והמשחק מהווה מידע פנימי וסודי של חברת לוג'יקווסט ואין לפרסם את כולו או חלק ממנו לאף גורם צד שלישי, אלא אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת בכתב מצד בעלי חברת לוג'יקווסט.

26.  ידוע ללקוח המזמין כי כל נזק תדמיתי, כגון פרסום לרעה, השמצת החדרים באמצעי מדיה כלשהם וכדומה מהווה עילה לתביעת לשון הרע מצד חברת לוג'יקווסט.

27.  לוג'יקווסט רשאית לעדכן מחיריה באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

28.  המחיר שישולם בפועל הוא המחיר המפורסם באתר במועד המשחק עצמו.

29.  לוג'יקווסט שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לתת לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין אם באופן מקוון, בטלפון או בכל דרך אחרת שבה תבחרו.

30.  להזמנת המשחק והתשלום עבורו באמצעות האתר יש לבחור את המשחק ואת השעה הפנויה הרצויה ולעבור לרישום למשחק. רישום למשחק מבוצע על-ידי מילוי פרטים כגון שם ושם משפחה, דואר אלקטרוני ומספר הטלפון הנייד

31.  לאחר בחירת המשחק ומילוי פרטי ההזמנה, הלקוח יתבקש להשאיר את פרטי כרטיס האשראי שלו לביטחון

32.  בכל חדרי המשחק של חברת לוג'יקווסט התשלום עבור המשחק מתבצע לפני תחילתו.

33.  מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

34.  ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף ביטול הזמנה ומדיניות החזרים להלן.

35.  הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.

36.  הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה עלול להביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין והנ'ל לא יהיה זכאי לכל פיצויי כספי

ביטול/שינויי זמן הזמנה יבוצע דרך התקשרות טלפונית עם נציג החברה

37.  ניתן לבטל את התור שנקבע עד 24 שעות ממועד המשחק. היה והלקוח מבקש לבטל את התור בעיתוי קצר מ-24 שעות, יתבצע חיוב על סך 150 ש"ח דמי ביטחון עבור המשחק שהוזמן.

38.  היה והלקוח מזמין את התור באותו היום, אך לא פחות משעתיים עד תחילת המשחק, באפשרותו לבטל את המשחק תוך חצי שעה מקביעת התור ללא חיוב.

39.  בביטול/שינויי זמן ההזמנה יותר מ- 24 שעות לפני תחילת המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי הביטחון.

40. בביטול משחק פחות מ – 24 שעות לפני מועד המשחק, תחויב הקבוצה בסכום המלא של המשחק על פי כמות השחקנים המופיעה בהזמנה

41.  במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר במעל ל- 20 דקות (עשרים דקות) למועד הקבוע למשחק, זכאותו לשחק במשחק במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב ב-150 שקלים דמי הביטחון ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

42.  לוג'יקווסט רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:

a.       אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.

b.      במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו.

c.       כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.

d.      עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.

43.  הודעה אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

44. הכניסה אסורה לחולי לב, חולי אפילסיה ונשים בהריון.

45. המשחק אינו מתאים למוגבלים מכל סוג.

46. חדרי האימה שלנו משולבים עם חושך מוחלט, ברגעי החשיכה יש להישאר במקום

47. כאשר הידיים צמודות לצידי גוף ואין לזוז בזמן החשיכה אלה אם נאמר אחרת.

48. אסור לרוץ.

49. חדרי האימה שלנו משולבים עם שחקן. במקרה של הופעת שחקן אין לתקוף, לתפוס,

50. לרוץ לעבר השחקן, לזרוק חפץ או ליצור מגע כלשהו עם השחקן.

51. בכל שלב ניתן לעצור את המשחק על ידי משפט קוד (יש לשאול את המפעיל את משפט הקוד)

52. הכניסה למשחק מגיל 16 ומעלה

53. אי ציות לתקנון החדר מעמידה את המשתתף באחריותו הבריאותית, הפיזית והנפשית ואין אנו אחרים על כל פגיעה אשר עלולה לקרות למשתתף.

שימו לב: לחדרי האימה יש רף פחד גבוהה במיוחד, יתכן שעוד בכניסת החדר תתחרטו
ותסרבו להיכנס. אין החזר כספי לאחר התשלום.

מתחם 18 הכולל את החדרים הבאים:
· "הקלף של ג'ק"
· "השאגה"
· "השוקולד של תדי"
· "מיתוס"
· 

טלפון לבירורים: 03-7525885

כתובת: משה בקר 18, א"ת ישן ראשל"צ

מייל: logiquestinfo@gmail.com